Izjava o privatnosti

Ova izjava o privatnosti podataka odnosi se na privatnost podataka koji se nalaze na Internet stranici www.masa.ba, a koji se korištenjem stranice prikupljaju i pohranjuju u bazama podataka kompanije Masa d.o.o.

Kompanija Masa d.o.o. kao vlasnik i pružatelj usluga Internet stranice www.masa.ba pridržava se važećih zakonskih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih korisnika.

Molimo pažljivo pročitajte ovu izjavu o privatnosti podataka. Registracijom i korištenjem naše web stranice, potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete sa svim uslovima privatnosti podataka i načinima upotrebe istih podataka na našim web stranicama.

Ukoliko imate potrebu za dodatnim informacijama vezanih uz povjerljivost podataka, upit možete poslati na e-mail adresu info@masa.ba

Ako se ne slažete s uslovima navedenim u Izjavi o privatnosti, molimo napustite, ne pristupajte i ne koristite ovu internetsku stranicu.

Izjava o privatnosti može u bilo kojem trenu biti izmijenjena ili dopunjena. Novi tekst Izjave stupa na snagu odmah po objavi na Internet stranici www.masa.ba

Korisnik se obvezuje povremeno iznova pročitati Izjavu o privatnosti i tajnosti podataka kako bi se upoznao s eventualnim promjenama. Nastavak upotrebe ove Internetske stranice od strane Krajnjeg korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da Krajnji korisnik potvrđuje, razumije i prihvaća sve uslove u izmijenjenoj ili dopunjenoj Izjavi o privatnosti i tajnosti podataka.

Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzrokovanu korisnicima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.

Kompanija Masa d.o.o. prikuplja osobne informacije koje identificiraju korisnike internet stranice www.masa.ba. Kada se Korisnik uključi u određene aktivnosti na internet stranici www.masa.ba kao što su otvaranje korisničkog računa, slanje povratnih informacija, anketiranje, naručivanje roba i usluga, upiti za ponudom ili dodatnim informacijama, kompanija Masa d.o.o. može od Korisnika zatražiti pružanje informacija kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj.

Uključivanje u aktivnosti koje zahtijevaju pružanje ličnih podataka odluka je Korisnika.

Ukoliko Korisnik ne pruži informacije neophodne za određenu aktivnost, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost.

Masa d.o.o. neće dijeliti lične podatke Krajnjeg korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj tački te u situacijama kada to pozitivni propisi zahtijevaju. Masa d.o.o. ovlašten je otkriti informacije o Korisniku u svrhu zaštite kompanije Masa d.o.o. i zaštite drugih te kad je opravdano očekivati da će njihovo otkrivanje pomoći provođenju zakona ili je neophodno kao posljedica sudskog naloga.

Kompanija Masa d.o.o. pruža određene usluge i proizvode preko trećih strana. Treći pružaoci usluga provode određene aktivnosti kao što su slanje i distribucija administrativnih i promocijskih e-mail poruka. Administrativne e-mail poruke Korisnik ne može otkazati, dok se promocijske e-mail poruke šalju samo klijentima koji su se prijavili na newsletter. Masa d.o.o. također može podijeliti lične podatke Korisnika sa pružaocima usluga distribucije robe za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte.

Korisnik može u svakom trenutku pristupiti i poslati zahtjev za promjenu svojih podataka. Zahtjev Korisnik može poslati na e-mail adresu info@masa.ba, a u zahtjevu je potrebno navesti ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te informacije koje Korisnik želi nadopuniti.

Korisnik je upoznat da Masa d.o.o. ne može izbrisati informacije povezane s prošlim aktivnostima internet stranice www.masa.ba

Korisnik je također upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako Masa d.o.o. poduzima razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne možemo garantovati zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s naše Internetske stranice te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Druge Internet stranice kojima se može pristupiti preko Internet stranice www.masa.ba imaju svoje izjave o povjerljivosti podataka te načinima korištenja i objavljivanja istih na njima. Masa d.o.o. ne snosi odgovornost za načine i uslove rada trećih strana.

Djeca i maloljetnici mlađi od 14 godina ne smiju koristiti internet stranicu www.masa.ba Ne prikupljamo ili zadržavamo informacije od bilo koga tko je mlađi od 14 godina.

Ova izjava stupa na snagu odmah.